Kuruluş ve Tarihçe

İlke ve Hedeflerimiz

Emek Veren Doktorlarımız

Bilgi Bankası

Faydalı Linkler

Bağışçılarımız

Bağışçımız Olun

Yeniköy Tıp Merkezi

Türk Onkoloji Vakfı (TOV) Tarihçesi

Türk Onkoloji Vakfı (TOV), 1990 yılında, İstanbul Üniversitesi(İ.Ü) Onkoloji Enstitüsü hocalarının öncülüğünde, halkı kanser konusunda aydınlatmak ve erken teşhisin tedavinin başarısı açısından önemine dikkati çekmek amacıyla İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü bünyesinde kurulmuş, kamu yararına bir vakıftır.

TOV merkezinin İ.Ü.Onkoloji Enstitüsünde olduğu dönem:

1.Türk Onkoloji Vakfı’nın ilk faaliyeti İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Kanser Araştırma Merkezi’nin hayata geçirilmesidir. Çapa kampüsü içinde Onkoloji Enstitüsü’ne bitişik bina Dönemin Rektörü Prof.Dr.Cemi Demiroğlu tarafından Kanser Araştırma Merkezi olarak tahsisi edilmiş ve TOV binanın onarımı,tefrişi ve tıbbi alet donanımını sağlamış ve Enstitüye teslim etmiştir.Bu sürecin hayata geçirilmesinde Sosyal Komite Başkanı Gülcihan Erbil ve Arkadaşlarının gönüllü katkıları için vakıf müteşekkirdir.Bu bina 2020 yılında halen faaliyettedir.

2.Onkoloji Enstitüsü A blok üzerine 2.5 katlı bir binanın yapımını sağlamış ve binayı tümüyle üniversiteye bağışlamıştır. Binanın projelendirmesi ve kontrolü İ.Ü.Yapı İşleri tarafından yürütülmüş,inşaat yapımı nakit para karşılığı ihaleyi kazanan firmaya verilmiş.Tüm inşaat malzemeleri ve tefrişat ihtiyaçları TOV tarafından bağışcılardan temin edilmiştir. Bu süreçte Rahmetli Abdullah Kanca,Hisarçelik sahibi Kemal Çambol,İstanbul Belediyesi ve çok sayıda hayırsever şükranlarımızı sunarız. Bu dönemde binanın harekete geçmesinde sıra dışı gayretleri nedeni ile Yıldız Aran Buharalı’ya şükran borcumuz devam etmektedir.

3.Hükümetin kısıtlı personel politikası nedeni ile hizmetin devamı için ihtiyaç olduğunda gerektiği kadar personel TOV kadrosundan SSK lı olarak İ.Ü.Onkoloji Enstitüsünde çalışmıştır.

4.Onkoloji Enstitüsü bünyesinde ,Temel Onkoloji yüksek lisan öğrencilerine Araştırma , bilgi ve görgülerini geliştimek için yurt dışı bursu,asistanlar için kongre katılım desteği verilmiştir. Kütüphane için kitap alımı ve dersi abonelikleri yapılmıştır.

6.TOV sosyal komitesi çocuk ve erişkin kanser hastalarına ilaç,destek tedavisi için mama vb beslenme ürünleri,giyim yardımı yapmıştır.Aynı sosyal komite,üye hanımların kendi elleri ile yaptığı gıdaları enstitü girişinde hastalara ücret karşılığı vermiş ve TOV dolayısı ile Enstitü için ciddi bir kaynak oluşturmuştur.

7.Hem Vakıf yönetimi hem de sosyal komite Enstitünün ihtiyaçları için nerdeyse seferberlik ilan etmiş ve İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü’nün şu anda bulunduğu yere ulaşmasında büyük katkıda bulunmuştur.

8.HOSBİS çalışmaları : İleri devre kanser hastalarının destek tedavisinden yoksun olduğunun bilincinde olan zamanın vakıf yöneticileri İstanbul’da bir bina arayışı içine girmişler ve Asım Kocabıyık’ın öneri ve destekleri ile İstanbul Belediyesi Başkanı sayın Prof.Dr.Nurettin Sözen’den Yeniköy de bir villayı bu konuda kullanılmak üzere 49 yıllığına kiralamışlardır.Büyük özveri ve gayretlerle bu binada hosbis olarak tadilat yapılmış ve tefriş edilmiştir.Sorumluluğu Opr.Dr.Talat Kayakıran’a verilmiştir.Sosyal güvenlik kurumlarının hosbisi hastane olarak kabul etmemiş ve ücret ödememiştir.Vakıf terminal dönemdeki bu hastalara bir dönem ücretsiz hizmet vermiş,ancak devamını getiremediği ve kurumlar nezdinde yasal tanımı yapılamadığı için hosbis faaliyetlerine son verilmiş,içindeki tüm malzemeler İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü’ne bağışlanmıştır.

TOV merkezinin İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü dışına çıkarılması:

Dönemin yönetmelikleri Vakıf ve Dernek Merkezleri’nin üniversite dışına çıkarılması yönünde kararlar yayınlamıştır. Bu karar doğrultusunda TOV, Onkoloji Enstitüsünü’nden ayrılmış ve Yeniköy’deki binasına taşınmış,Onkoloji enstitüsü ile organik bağına son vermiştir.Binanın tıp merkezi olarak faaliyette bulunması kararı alınmış ve zaman içinde “TOV Nurhan Kocabıyık Yeniköy Tıp Merkezi “ ile sonuçlanan süreci başlatmıştır.

TOV Yeniköy Tıp Merkezi süreci:

Değerli kişi ve kuruluşların katkılarıyla kurulan ve gelişen Türk Onkoloji Vakfı Yeniköy Tıp Merkezi, tam teşekküllü bir tıp merkezi olarak, kar amacı gütmeden halkımıza en kaliteli sağlık hizmetini sunmayı kendisine görev ve hedef olarak seçmiştir.

Vakfımıza ait Nurhan Kocabıyık Yeniköy Tıp merkezinin hizmet kalitesi, güvenilirliği ve bilinirliği olumlu yönde artmaya devam etmiştir. 2018 yılında 60.616 poliklinik gibi ciddi sayıda hastaya hizmet sunulmuştur. Tıp merkezimiz 19 hekim, 1 diş hekimi, 1 diyetisyen, 3 hemşire, 2 fizyoterapist, 1 fizik tedavi teknikeri, 1 Röntgen teknisyeni, 2 Laborant, 20 personeli ile toplam 50 kadrolu çalışanın hizmet verdiği; Polikliniklerin yanı sıra, Radyoloji Ünitesi, Biyokimya ve Hormon Laboratuvarı, Fizik Tedavi Ünitesi, Dermatoskopi, Endoskopi, Kardiyoloji Üniteleriyle hasta memnuniyetinin yüksek düzeyde gerçekleştiği bir sağlık kuruluşudur.

Kurucu Üyelerimiz:

Osman Akça °
Osman Aldemir
Güneri Artunkal °
İbrahim Seyfi Basa °
M. Kemal Başar °
Süha Fazlı Beziray
Nijad Bilge
Mehmet Bilginoğlu
Ahmet Hamdi Can
Sabahat Darendeliler
Münir Kinay
Kaya Çehreli °
Zehra Nurhan Kocabıyık
A. Vefa Küçük
Neriman Nuraltay °
Ali Yhsan Sezer
Ahmet Hamdi Tokel °
Nihal Yücelen
Cemalettin Topuzlu
Kaya Turgut
Bülent Ünal
Mehmet Emin Darendeliler
Gökhan Töre °
Erkan Topuz °
İbrahim Bodur °
Haluk Onat °
Osman Akça °
Osman Aldemir
Güneri Artunkal °
İbrahim Seyfi Basa °
M. Kemal Başar °
Süha Fazlı Beziray
Nijad Bilge
Mehmet Bilginoğlu
Ahmet Hamdi Can
Sabahat Darendeliler
Münir Kinay
Kaya Çehreli °
Zehra Nurhan
Kocabıyık
A. Vefa Küçük
Neriman Nuraltay °
Ali Yhsan Sezer
Ahmet Hamdi Tokel °
Nihal Yücelen
Cemalettin Topuzlu
Kaya Turgut
Bülent Ünal
Mehmet Emin
Darendeliler
Gökhan Töre °
Erkan Topuz °
İbrahim Bodur °
Haluk Onat °
° Ayrılmış veya Vefat etmiş

© Türk Onkoloji Vakfı 1990 - 2020

Köybaşı Cad. Mübaşir Sok. No:2 Yeniköy Sarıyer / Istanbul - 444 10 97 - info@tov.org.tr

© Türk Onkoloji Vakfı 1990 - 2020

Köybaşı Cad. Mübaşir Sok. No:2 Yeniköy Sarıyer / Istanbul
444 10 97 - info@tov.org.tr